top of page
guernica3.jpg

Насилието и борбата с него

Прочети още за ... 

Държавата
Министерският съвет
Политическият плурализъм

Имаш ли 300 секунди?

Насилие във всичките му форми и как да се справите с него

В световен мащаб всяка трета жена е жертва на насилие, а в България всяка четвърта. Децата, отглеждани в среда с домашно насилие, възприемат това поведение за нормално и често го пренасят в училище. Там проблемът се задълбочава и пренася към техните връстници.  За жалост трудно се правят точни статистики за броя жертви на насилие, защото малко хора са склонни да дадат гласност за случилото се с тях или не знаят с кого да се свържат и на кого да се доверят У нас едва 4 % от жертвите споделят за преживяното насилие.

Насилието трябва да се спре още в ранен етап, преди да е причинило непоправими последици. Тази статия ще ви опише различните форми на насилието, как да се предпазите от него и къде може да потърсите помощ. Дори вие самите да не сте подложени на насилие, някой до вас може да има нужда от помощ, но да се страхува да потърси такава.

Насилие в училище и семейството

Повечето хора са чували за проблемите с насилието в училищата между учениците, понякога в опит да го разрешат, част от него стават и учителите. Всъщност според психолозите агресията при децата започва в още в семейството. Понякога това става когато родителите пропускат да обръщат достатъчно внимание на психологическото развитие на своите деца и не успяват да поставят граници на позволеното поведение още докато те са малки. В други случаи самите родители оказват насилие на децата си. Не винаги това става с физически действия, насилието има много измерения. Нито една от формите на насилие не е за подценяване, тъй като дългосрочните последствия могат да са еднакво сериозни.

Видове насилие

 • Физическо насилие – Тук попада всяко действие, предизвикващо  физическо нараняване – както леко охлузване или счупване, така и причиняване на състояние застрашаващо живота.

 • Психическо и емоционално насилие – Насилникът налага своето мнение и воля над жертвата чрез предизвикване на страх, срам и вина у жертвата, същевременно омаловажаващ или подиграващ се на мнението на жертвата. Други измерения са тормоз, принизяване, манипулиране, използване на децата или срещите с приятели или роднини като разменна монета; контрол върху всяко действие на жертвата и тн. За психическо и емоционално насилие върху дете /лице под 18 години/ се смята и всяко домашно насилие, извършено в негово присъствие.

 • Сексуално насилие – Може да се изрази какво в нежелано докосване със сексуален характер, така и в насилствено осъществяване на полов акт с жертвата. Други форми на сексуално насилие са склоняване проституция или участие в порнографски материал. .

 • Икономическо насилие – Това е вид психическо насилие, което може да се изрази в упражняване на контрол от насилника върху семейния бюджет и не предоставяне  на необходимите финанси за основните нужди на жертвата (храна, дрехи). В тази сценарий често самата жертва  е обвинявана от насилника за неполагането на грижи към него.

 • Трафик на хора и експлоатация на детски труд – Това е престъпление, което се осъществява като чрез заплаха или използване на сила или принуда се набират, транспортират, прехвърлят, укриват или приемат хора с цел поставяне на жертвата в робска зависимост и използването й за извършване на принудителна трудова или сексуална дейност, престъпления като кражба и просия или отнемане на органи.

 

Насилие в социалните мрежи и интернет

Така наречения “cyber bullying” e най-разпространената форма на насилие сред младите хора. Според проучвания половината от всички тийнейджъри са били подложени на подобен тормоз. Затова тук  ще му обърнем специално внимание.

Кибер тормозът идва в особено уязвима възраст, когато младежите не знаят как да се справят с насилника и към кого да се обърнат. Поради възможността от анонимност насилникът може лесно да ви нападне. Често срещани са атаките под формата на обиди в коментари под ваши постове, обикновено това се извърша от ваши връстници и познати. Но може да бъдете обект и на по-тежки атаки. Насилникът може да влезе в профилите ви или в облака ви, да открадне ваши лични снимки или видеа и да ви изнудва с финансови или сексуални подбуди. Не отговаряйте на подобна заплаха, защото така само ще насърчите нападателя в по-дръзки действия. Свържете се веднага с ваши близки и подайте сигнал на предоставения по-долу линк.

Трудно е да се предпазите от всякакви атаки в мрежата. Но има няколко стъпки, които могат сериозно да затруднят всеки, който се опитва да ви навреди:

 • Никога не качвайте в интернет съдържание, с което биха могли да ви изнудват. Дръжте подобни лични материали на външен носител и не ги споделяйте с хора, на които нямате доверие.

 • Препоръчително е да имате различни пароли за всяка социална мрежи. Така ако някой научи една от тях няма да пострадат всичките ви профили.

 • Сложите си второстепенна верификация на телефона. Това е код, който трябва да въвеждате при всяко влизане в някой от профилите ви. Така става почти невъзможно да се пробие някой от тях.

 • Внимавайте какви линкове и файлове отваряте. Ако не сте сигурни за източника им по-добре не ги отваряйте. Сигурността е по-важна от любопитството.

Ако се съмнявате, че някой от непознат профил (обикновено профил без общи с вас приятели и подозрителна или без профилна снимка) ви тормози в социалните мрежи и иска много настоятелно да се свърже с вас, не му отговаряйте. Докладвайте го с предоставения за това бутон от социалната мрежа.

Ако станете обект на кибер атака може да подадете сигнал на този линк.

Как можем да предотвратим или спрем насилието

Ако станем свидетел на насилие или самите ние сме подложени на такова, трябва задължително да потърсим помощ. В противен случай проблемът може да се задълбочи и да доведе до по-сериозни последствия като трайни физически и емоционални увреждания, сексуална дисфункция, опити за самонараняване, проблеми с репродуктивното здраве и други. 

Ако се страхувате да се обърнете към непознати хора можете да се свържете и да помолите за помощ човек в близост до вас – съсед, учител, приятел, роднина. Има много институции или организации, които могат да помогнат и ще се отнесат отговорно и внимателно с проблема:

 • Всяка жертва на домашно насилие може да търси закрила в най-близкото полицейско управление.

 • Когато пострадалото лице е дете може да се обърнете към Агенцията за закрила на детето.

 • Организации за помощ, закрила и приюти на  пострадалите от насилие.

 • В по-малките градове обикновено в общината има лице, което знае контактите на всички компетентни органи и може да се свърже с тях вместо вас;

 • За насилие, случващо се в момента, може да се обадите на номера за спешни обаждания 112.

 • Можете да се обадите безплатно на Националната гореща телефонна линия 080018676 за пострадали от насилие.

 • Можете да се обадите безплатно на Национална телефонна линия за борба с трафик на хора 080020100 и да научите повече на  https://080020100.bg/

Максим Желязков и Събина Аргирова

Лого - версия Д.jpg
bottom of page