top of page

JUNIOR CIVIC DELEGATES 
 

МЛАДЕЖКИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛЕГАТ
ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ

София

 

Junior Civic Delegate е програма за обучение на сдружение

Академия за гражданско образование
 и
 Клуб на юриста „Теодор Пиперков“ 
към Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

 

Целта? Ученици в гимназията да получат практически познания в различни области, в рамките на три модула:

МОДУЛ I

Организационни умения

Във време, в което свързваме решенията на глобалните и локални проблеми не само с конкретни държави или политики, а с лидери, доброволци и работа в екип, бихме искали да отделим малко време за  този модул, в който за два часа участниците ще получат практически познания за въпроси като:

 • Какво е НПО?

 • Как се ръководи?

 • Неформални организации

 • Как да подберем правилните хора и да развием техния потенциал?

 • Организация на събития – малките трикове

 • Популяризиране на събития – големите стратегии

МОДУЛ II

Правото на практика

 

Тук участниците ще се срещнат с практикуващи юристи, които ще им обяснят как се решава правен казус.

 

Ще имат двумесечен срок, в рамките на който ще се подготвят да защитават една от страните по даден спор. Всичко това ще стане с помощта на юристи и с участието на екипа на сдружение Академия за гражданско образование.

​​

МОДУЛ III

Проучване и представяне

на проблем

 

Важно е гражданите да имат мнение по различни въпроси, които касаят цялото ни общество. Ценно умение е човек да знае как да проучи определен проблем, за да формира правилно мнението си. В този модул участниците ще постигнат тъкмо това, като по пътя ще им помагат млади експерти от екипа на Академия за гражданско образование. 

 • Проучване на конкретна  тема

 • Обсъждане и работа върху проблеми заедно с експерти

 • Изготвяне на реферат по зададената тема

 • Участие в конференция и представяне на темата

Изисквания към участниците

 • Ученици 10-11 клас

 • Ученици в училище, с което сдружение Академия за гражданско образование има партньорски отношения по отношение на настоящата програма.

 

Кандидатствайте до 14.02.18г.

bottom of page